Anglické gramatické časy #32: Tvoření předpřítomného času průběhového

Předpřítomný čas prostý už máme za sebou a umíme ho bez problémů tvořit i používat, je tedy na čase vrhnout se na jeho bráchu předpřítomný čas průběhový. 😀 Pojďme to vzít hezky popořádku a naučit se present perfect continous nejprve tvořit. A ne, nemusíte mít obavy, jeho tvoření je o dost jednodušší než u předpřítomného času prostého. Pojďme na to. 🙂

Jak se tvoří předpřítomný čas průběhový?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvoření předpřítomného času průběhového

V již už zmíněném úvodu do anglických „perfect“ časů jsme si řekli, že všechny prosté „před“ časy (předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas prostý) se tvoří pomocí pomocného slovesa HAVE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru minulého příčestí. Také už víte, že všechny průběhové časy se tvoří pomocí slovesa BE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru gerundia, tedy s koncovkou ING. Jak to bude vypadat u předpřítomného času průběhového?

Protože mluvíme o předPŘÍTOMNÉM čase, pomocné sloveso HAVE bude mít tvar přítomného času. A jak určitě víte, v přítomném čase můžete mít sloveso HAVE tyto dva tvary:

HAVE – u všech osob s výjimkou třetí osoby jednotného čísla

HAS – u třetí osoby jednotného čísla (on, ona, ono)

Co to znamená, že sloveso have je zde jako pomocné? Znamená to, že zde nenese význam, není tu jako plnovýznamové sloveso s významem „mít“. Je zde jen jako pomocník (proto se mu říká pomocné sloveso), který vytváří kladnou a zápornou větu, otázku či krátkou verzi odpovědi v tomto konkrétním gramatickém čase. Jeho rolí je tedy tvořit gramatický čas – předpřítomný čas prostý, a proto se chová jinak než běžná plnovýznamová slovesa (za chvíli si ukážeme).

Co dál? Jelikož tvoříme předpřítomný čas PRŮBĚHOVÝ a každý průběhový čas se tvoří pomocí slovesa BE + slovesa s ingovou koncovkou, bude po pomocném slovese HAVE následovat sloveso BE ve tvaru příčestí minulého, tedy BEEN.

A nakonec po HAVE BEEN nebo HAS BEEN následuje plnovýznamové sloveso ve tvaru gerundia. Dobrá zpráva: Není tedy vůbec potřeba rozlišovat mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy, yay! Ať už je sloveso pravidelné nebo ne, dostane koncovku ING. 🙂

Když to tedy dáme dohromady, věta v předpřítomném čase průběhovém bude mít tvar:

Kdo, co + HAVE BEEN + sloveso s ingovou koncovkou + zbytek věty (všechny osoby kromě 3. osoby jednotného čísla)

Kdo, co + HAS BEEN + sloveso s ingovou koncovkou + zbytek věty (3. osoba jednotného čísla: on, ona, ono)

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí již zmíněného vzorečku: Kdo, co + HAVE BEEN / HAS BEEN + gerundium + zbytek věty.

Protože tu máme sloveso have nebo has jako pomocné, často se v mluvené řeči zkracuje na tvary (apostrof)ve a (apostrof)s.

I have been swimming for two hours. I’ve been swimming for two hours. (Plavu už dvě hodiny.)

You have been exercising for three hours already! You’ve been exercising for three hours already! (Vždyť už cvičíš tři hodiny!)

She has been doing her homework since dinner. She’s been doing her homework since dinner. (Ona už si od večeře dělá úkoly.)

He has been sitting here all afternoon. He’s been sitting here all afternoon. (On tu takhle sedí celé odpoledne.)

It has been raining since morning. It’s been raining since morning. (Od rána prší.)

We have been waiting for too long. We’ve been waiting for too long. (Čekáme už příliš dlouho.)

They have been working since two o’clock. They’ve been working since two o’clock. (Pracují už od dvou hodin.)

Záporná věta

K vytvoření záporu nám pomůže pomocné sloveso have / has. Stačí ho jen dát do záporného tvaru HAVE NOT neboli zkráceně HAVEN’T či HAS NOT nebo zkráceně HASN’T. Ostatní zůstává stejné: Kdo, co + HAVEN’T BEEN / HASN’T BEEN + gerundium + zbytek věty.

Zápor se v předpřítomném čase průběhovém používá poměrně zřídka, ale pro pořádek se ho naučíme tvořit také:

I have not been swimming for two hours yet. I haven’t been swimming for two hours yet. (Neplavu ještě ani dvě hodiny.)

You have not been exercising for three hours! You haven’t been exercising for three hours! (Necvičíš už tři hodiny! (Není to pravda.))

She has not been doing her homework. She hasn’t been doing her homework. (Ona si nedělá úkoly. (Místo toho dělá například něco jiného.))

He has not been sitting here all afternoon. He hasn’t been sitting here all afternoon. (On tu nesedí celé odpoledne. (Jenom to tak vypadá.))

It has not been raining since morning. It hasn’t been raining since morning. (Neprší od rána. (Například prší od včerejška.)

We have not been waiting for too long. We haven’t been waiting for too long. (Nečekáme moc dlouho.)

They have not been working since two o’clock. They haven’t been working since two o’clock. (Nepracují od dvou hodin. (Například pracují od čtyř.))

Otázka

Otázka v předpřítomném čase průběhovém se tvoří přehozením slovosledu: pomocné sloveso HAVE či HAS si vymění místo s podmětem: HAVE / HAS + kdo, co + BEEN + gerundium + zbytek věty?

Have I been swimming for two hours already? (To už plavu dvě hodiny?)

Have you been exercising for three hours? (To už cvičíš tři hodiny?)

Has she been doing her homework since dinner? (To si už od večeře ona dělá domácí úkoly?)

Has he been sitting here all afternoon? (To tu takhle sedí celé odpoledne?)

Has it been raining since morning? (Prší už od rána?)

Have we been waiting for too long? (Čekáme už příliš dlouho?)

Have they been working since two o’clock? (Pracují už od dvou?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? proč? kdy?), pak ho klasicky vložíme na začátek otázky:

What have they been doing here all this time? (Co tady celou tu dobu dělají?)

Why have you been waiting for them for so long? (Proč na ně tak dlouho čekáš?)

How many years has your father been working as a teacher? (Kolik let už tvůj otec pracuje jako učitel?)

How long have you been living here? (Jak dlouho už tu žiješ?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět pouze ano nebo ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě předpřítomného času průběhového je to opět pomocné sloveso HAVE / HAVEN’T nebo HAS / HASN’T:

Have you been reading all day? (To si čteš celý den?)

Yes, I have. (Ano, čtu).

No, I haven’t. (Ne, nečtu.)

Has she been learning English for a long time? (Učí se anglicky už dlouho?)

Yes, she has. (Ano, učí.)

No, she hasn’t. (Ne, neučí.)

Takto se tedy tvoří předpřítomný čas průběhový neboli present perfect continuous. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

Nemáte otázky? Pak pokračujte na druhou část o předpřítomném čase průběhovém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.