Anglické gramatické časy #16: Tvoření budoucího času prostého

Přítomné a minulé časy máme za sebou, teď nám z těch základních a nejdůležitějších gramatických časů zbývají jen ty budoucí. Angličtina jich má hned několik a my začneme u budoucího času prostého. V této epizodě se naučíme používat modální sloveso „will“ a tím pádem utvořit větu a otázku v budoucím čase prostém nebo „future simple“. Pojďme na to. 🙂

Jak se budoucí čas prostý tvoří:

Tvoření budoucího času prostého

Budoucí čas prostý se od ostatních časů, o kterých jsme doposud mluvili, v mnohém liší. Je totiž tvořený modálním slovesem WILL a já se vsadím, že už víte, jak modální slovesa jako will, can, should, would, could a další v angličtině fungují. Vždy po nich následuje sloveso bez mostečku „to“ a bez jakékoliv koncovky, nijak se nemění v závislosti na osobě či čísle a sama si dokáží vytvořit zápor a otázku. Zbytek je už hračka. 🙂

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí vzorečku: Kdo / co + WILL + sloveso bez koncovky + zbytek věty.

will cook. (Já budu vařit. Já uvařím.)
You will go to Prague.  (Ty pojedeš do Prahy. Vy pojedete do Prahy.)
She will sing. (Ona bude zpívat.)
He will read a book.  (On bude číst knihu. On si přečte knihu.)
It will work. (Bude to fungovat.)
We will have lunch. (Dáme si oběd. Naobědváme se.)
They will be thirsty. (Oni budou mít žízeň.)

V mluvené řeči se WILL často zkracuje na LL. Zachytit tuhle zkrácenou verzi při poslechu chce trochu praxe a citu, často vám ale také pomůže kontext.

I‘ll cook. (Já budu vařit. Já uvařím.)
You‘ll go to Prague.  (Ty pojedeš do Prahy. Vy pojedete do Prahy.)
She‘ll sing. (Ona bude zpívat.)
He‘ll read a book.  (On bude číst knihu. On si přečte knihu.)
It‘ll work. (Bude to fungovat.)
We‘ll have lunch. (Dáme si oběd. Naobědváme se.)
They‘ll be thirsty. (Oni budou mít žízeň.)

Jak vidíte, u budoucího času prostého si není třeba lámat hlavu s koncovkami. Ať se jedná o množné nebo jednotné číslo či třetí nebo první osobu, tvoření je pořád stejné: WILL + sloveso v základním tvaru bez koncovky.

Pozor, studenti často chybují, když chtějí říct „budu“ (jako například ve větách: Já budu doma. Ona bude tady. On tam bude taky.). WILL totiž nestojí ve větě samo, samo o sobě neznamená „budu“, musíme k němu vždy připojit nějaké sloveso. V tomto případě to je sloveso „být“, tedy „be“:

I‘ll be at home. (Já budu doma.)

She‘ll be here. (Ona bude tady.)

He‘ll be there too. (On tam bude taky.)

Záporná věta

Modální sloveso WILL si dokáže vytvořit zápor samo, není tedy třeba přidávat žádná pomocná slovesa. Stačí vám jen tento záporný tvar: WILL + NOT = WON’T. Zápornou větu tvoříme podle vzorečku: Kdo / co + WON’T + sloveso bez koncovky + zbytek věty.

I won’t cook. (Já nebudu vařit.)
You won’t go to Prague.  (Ty nepojedeš do Prahy. Vy nepojedete do Prahy.)
She won’t sing. (Ona nebude zpívat.)
He won’t read a book.  (On nebude číst knihu.)
It won’t work. (Nebude to fungovat.)
We won’t have lunch. (Nedáme si oběd. Nebudeme obědvat.)
They won’t be thirsty. (Oni nebudou mít žízeň.)

Pozor na rozdíl mezi slovíčky „want“ a „won’t“, které studentům často motají hlavu. Liší se nejen výslovností, ale také významem:

want – chtít (I want to go with you. – Chci jít s tebou.)

won’t – záporný tvar od will (I won’t go with you. – Nepůjdu s tebou.)

Otázka

Pro tvorbu otázky opět není třeba žádného pomocného slovesa, modální sloveso WILL si tvoří otázku samo. Stačí jen přehodit slovosled, podmět (kdo?co?) si vymění místo s WILL: WILL + kdo / co + sloveso bez koncovky + zbytek věty?

Will I cook? (Budu vařit?)

Will you go to Prague? (Pojedeš do Prahy? Pojedete do Prahy?)

Will she sing? (Bude ona zpívat?)

Will he read a book? (Bude on číst knihu?)

Will it work? (Bude to fungovat?)

Will we have lunch? (Dáme si oběd? Budeme obědvat?)

Will they be thirsty? (Budou mít oni žízeň?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? proč? kdy?), pak ho vložíme na začátek otázky:

What will I cook? (Co budu vařit?)

Why will she be at home and not here? (Proč bude ona doma a ne tady?)

How will you do it? (Jak to uděláš?)

Why won’t he help his parents? (Proč on nepomůže svým rodičům?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět ano/ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě budoucího času prostého je to samozřejmě modální sloveso WILL: Bude někdo dělat něco? Ano, bude. Ne, nebude.

Will you go to Prague? Yes, I will. No, I won’t. (Pojedeš do Prahy? Ano, pojedu. Ne, nepojedu.

Will she sing? Yes, she will. No, she won’t. (Bude ona zpívat? Ano, bude. Ne, nebude.)

Will it work? Yes, it will. No, it won’t. (Bude to fungovat? Ano, bude. Ne, nebude.

Will they be thirsty? Yes, they will. No, they won’t. (Budou mít žízeň? Ano, budou. Ne, nebudou.

Takto se tedy tvoří budoucí čas prostý neboli future simple. Důležitou roli v něm hraje modální sloveso WILL, které si samo vytváří kladnou větu, zápor, otázku i krátkou odpověď, není tedy třeba žádných pomocných sloves. A nemusíte si ani lámat hlavu s žádnými koncovkami. Tenhle gramatický čas je jeden z těch vlídnějších. 🙂

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. Nemáte otázky? Pak pokračujte na druhou část o budoucím čase prostém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Záboj napsal:

  Díky za zaslání. Jsi fajn. Pomáhá to. Zdraví tě Záboj

 2. Slávka napsal:

  Videa sú výborne, ďakujem

 3. Tvá videa jsou tak skvělá,srozumitelná. Určitě neexistuje erudovaný učitel,který by uměl takto učit.Moc děkuji za všechny Dana

 4. Jana Vlasáková napsal:

  Your lessons are just great. Thank You very much 🙂

  • Markét napsal:

   And I thank YOU for learning English with me and being such an awesome student. Keep on learning! 🙂 Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.