Anglické gramatické časy #12: Tvoření minulého času průběhového

Angličtina má minulé časy hned dva. Stejně jako u těch přítomných, i tady máme prostý čas a průběhový čas. O minulém čase prostém už jsme si řekli první poslední v předchozích dvou epizodách, takže nám nic nebrání pustit se do minulého času průběhového neboli po anglicku past continuous. Jak se tento anglický gramatický čas tvoří? 🙂

Jak se minulý čas průběhový tvoří:

Tvoření minulého času průběhového

V druhém díle naší série o anglických gramatických časech jsme si řekli, že všechny průběhové časy se tvoří pomocí slovesa být a plnovýznamové sloveso má koncovku -ing (ta vyjadřuje průběh, je něco jako koncovka -ící v češtině: dělající, spící, mluvící…). A tak tomu bude samozřejmě i u minulého času prostého.

A jelikož hovoříme o MINULÉM čase, i sloveso být bude ve tvaru minulém, to znamená WAS / WASN’T (pro zájmena já, on, ona, ono) nebo WERE / WEREN’T (pro zájmena ty, vy, my, oni). Více o slovese být v minulém čase se dozvíte v tomto videu.

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí vzorečku: Někdo byl dělající něco. Máme tu podmět (kdo, co: I, they, my parents, English people, his boss…), pak sloveso být v minulém čase (was, were), poté následuje plnovýznamové sloveso s koncovkou ing (doing, singing, learning, working, reading…) a nakonec zbytek věty:

I was cooking. (Já jsem vařil. neboli Já jsem byl vařící.)

You were driving to Prague.  (Ty jsi jel, řídil do Prahy. Vy jste jeli, řídili do Prahy. neboli Ty jsi / Vy jste byli řídící do Prahy.)

She was singing. (Ona zpívala. neboli Ona byla zpívající.)

He was reading a book.  (On četl knihu. neboli On byl čtoucí.)

It was working! (Fungovalo to! neboli Bylo to fungující!)

We were having lunch. (My jsme obědvali. neboli My jsme byli mající oběd.)

They were sleeping. (Oni spali. neboli Oni byli spící.)

Jak vidíte, u minulého času průběhového jen měníte tvar slovesa být (was / were) podle osoby a ke slovesu, které tu nese význam, přidáváte koncovku ing (cooking, driving, singing, reading, working, having, sleeping).

Záporná věta

Minulý čas průběhový tvoří sloveso být, které je schopné si otázku i zápor vytvořit samo. Narozdíl od minulého času prostého tady nepotřebujete přidávat žádné pomocné sloveso. Pomocným slovesem je tu samo sloveso být. Zápornou větu v minulém čase průběhovém vytvoříte tak, že sloveso být dáte do záporu (was not = wasn’t / were not = weren’t), jinak vše ostatní zůstává stejné jako u kladné věty. Říkáte tedy: Někdo nebyl dělající něco.

I wasn’t cooking. (Já jsem nevařil. neboli Já jsem nebyl vařící.)

You weren’t driving to Prague.  (Ty jsi nejel, neřídil do Prahy. Vy jste nejeli, neřídili do Prahy. neboli Ty jsi / Vy jste nebyli řídící do Prahy.)

She wasn’t singing. (Ona nezpívala. neboli Ona nebyla zpívající.)

He wasn’t reading a book.  (On nečetl knihu. neboli On nebyl čtoucí.)

It wasn’t working! (Nefungovalo to! neboli Nebylo to fungující!)

We weren’t having lunch. (My jsme neobědvali. neboli My jsme nebyli mající oběd.)

They weren’t sleeping. (Oni nespali. neboli Oni nebyli spící.)

Otázka

I otázku nám v minulém čase průběhovém vytváří sloveso být, a to přehozením slovosledu. Podmět (kdo, co?) si vymění místo se slovesem být (was / were). Ptáme se tedy: Byl někdo dělající něco? (místo I was –> was I?, misto you were –> were you?, místo he was –> was he?, místo my colleagues were –> were my colleagues?)

Was I cooking? (Vařil jsem? neboli Byl jsem já vařící?)

Were you driving to Prague?  (Ty jsi jel, řídil do Prahy? Vy jste jeli, řídili do Prahy? neboli Byl jsi ty / Byli jste vy řídící do Prahy?)

Was she singing? (Ona zpívala? neboli Byla ona zpívající?)

Was he reading a book?  (On četl knihu? neboli Byl on čtoucí?)

Was it working? (Fungovalo to? neboli Bylo to fungující?)

Were we having lunch? (Obědvali jsme? neboli Byli jsme my mající oběd?)

Were they sleeping? (Spali oni? neboli Byli oni spící?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? proč? kdy?), pak ho vložíme na začátek otázky:

Where were you going? (Kam jsi šel? Kam jsme šli?)

Why was she singing? (Proč ona zpívala?)

What was he helping his parents with? (S čím on pomáhal svým rodičům?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět ano/ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě přítomného času průběhového je to opět sloveso být v minulém čase (was / were): Byl někdo dělající něco? Ano, byl. Ne, nebyl.

Were you reading the book? Yes, I was. No, I wasn’t. (Četl jsi tu knihu? Ano, četl. Ne, nečetl. neboli: Byl jsi čtoucí tu knihu? Ano, byl. Ne, nebyl.)

Was she singing? Yes, she was. No, she wasnt. (Zpívala ona? Ano, zpívala. Ne, nezpívala.)

Was it working? Yes, it was. No, it wasnt. (Fungovalo to? Ano, fungovalo. Ne, nefungovalo.)

Were they sleeping? Yes, they were. No, they werent. (Spali oni? Ano, spali. Ne, nespali.)

Takto se tedy tvoří minulý čas průběhový neboli past continuous. Důležitou roli v něm hraje sloveso BE v minulém čase (was / wasn’t, were / weren’t), které vytváří kladnou větu, zápor, otázku i krátkou odpověď. A nezapomeňte také na koncovku ING u plnovýznamového slovesa (reading, singing, going, eating, drinking, watching….).

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. Nemáte otázky? Pak pokračujte na druhou část o minulém čase průběhovém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Petr napsal:

  Dobrý den , Markéto chci se zeptat , když se zeptám
  Was he reading the book yesterday ? je tam včera je to ukončená minulost. Jaký je rozdíl když se zeptám
  Did he read the book yesterday ?

  Děkuji Petr

  • Markét napsal:

   Hello, Petr,
   tohle vám podrobněji osvětlím ve videu, ve kterém si porovnáme minulý čas prostý a minulý čas průběhový (vyjde příští pondělí). Zatím tedy odpovím stručněji. 🙂 V prvním případě se ptáte, jestli dotyčný včera seděl dlouho nad knihou, jestli si třeba tu knihu četl celý den (minulý čas průběhový). V druhém případě se prostě jen ptáte, jestli se to stalo, nic jiného vás nezajímá (minulý čas prostý).
   Dává to smysl? 🙂
   Markét

 2. Petr napsal:

  Dobrý den ,

  Děkuji , to je ta čeština , česky se zeptám četl včera tu knihu a neřeším jak dloho jí četl .

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.