Anglické gramatické časy #26: další způsoby vyjádření budoucnosti

Jak jsem slíbila, čeká nás ještě poslední článek a video o tom, jak ještě se v angličtině dají vyjádřit budoucí děje. Už jsme si probrali, jak na to pomocí budoucího času prostého i průběhového, přítomného času prostého i průběhového a vazeb „to be going to“ a „to be about to“. V tomhle videu si představíme o méně často používané vazby BE TO a BE DUE TO a řekneme si, jak mohou modální slovesa COULD, MAY a MIGHT vyjadřovat budoucnost. Have fun. 🙂

Další způsoby vyjádření budoucích dějů

Vazba BE TO (DO SOMETHING)

Tvoření této vazby je jednoduché, následuje vzorec: kdo, co + sloveso být ve tvaru odpovídajícím podmětu (am, am not, is, is not, are, are not) + mosteček to a infinitiv plnovýznamového slovesa + zbytek věty.

Vazba BE TO DO SOMETHING se často používá ve zpravodajství pro oficiální události nebo když mluvíme o naplánovaných událostech či akcích:

The president of Brazil is to visit Prague on 5th November. (Brazilský prezident navštíví Prahu 5. listopadu.)

The ceremony is to take place at the City Hall in London. (Obřad se bude konat v City Hall v Londýně.)

We are to have lunch with the CEO tomorrow. (Zítra jdeme na oběd s výkonným ředitelem.)

Vazba BE TO DO SOMETHING se také používá, když někomu říkáme, co má udělat. Jedná se o rozkaz, vyjádření povinnosti nebo nutnosti něco udělat. Mějte však na paměti, že toto vyjádření je velmi formální:

You are to stay here until you finish the report. Understood? (Zůstanete tady, dokud tu zprávu nedokončíte. Je to jasné?)

This medicine is not to be taken by pregnant women. (Tento lék nesmí brát těhotné ženy.)

He is to wait here until the boss sends for him. (On tu musí čekat, dokud pro něj šéf nepošle.)

Vazba BE DUE TO (DO SOMETHING)

Tvoření vět s touto vazbou je úplně stejné jako u vazby BE TO, jen s tím rozdílem, že po slovese BE v určitém tvaru následuje slovíčko DUE. Věty se tedy tvoří podle vzorce: kdo, co + sloveso být v určitém tvaru (am, am not, is, is not, are, are not) + DUE TO + sloveso v infinitivu + zbytek věty.

Vazba BE DUE TO DO SOMETHING se používá, mluvíme-li o akcích a událostech, které se mají odehrát v určitou dobu podle plánu, jízdního řádu, rozvrhu a podobně. Většinou se ve větách s touto vazbou uvádí přesný čas a opět se jedná o spíše formální kontext.

The train is due to arrive at 5:23. (Ten vlak má přijet v 5:23.)

The Rolling Stones are due to perform in New York on Saturday. (Rolling Stones mají vystupovat v sobotu v New Yorku.)

His trial is due to take place in December. (Jeho soud se bude konat v prosinci.)

Vazba BE DUE TO má velmi podobný význam jako vazba BE TO. Pokud mluvíte o událostech, které jsou naplánované na určitou dobu, můžete tyto vazby zaměnit:

The Rolling Stones are to perform in New York on Saturday. (Rolling Stones vystoupí v sobotu v New Yorku.)

The Rolling Stones are due to perform in New York on Saturday. (Rolling Stones mají vystupovat / vystoupí v sobotu v New Yorku.)

COULD vs.MAY vs. MIGHT

I některá modální slovesa mohou být použitá k vyjádření budoucích dějů. Konkrétně jsou to COULD, MAY a MIGHT, která se používají pro vyjádření pravděpodobnosti nějakého budoucího děje. S jejich pomocí tedy říkáme, co by se mohlo stát, a vyjadřujeme, s jakou pravděpodobností by se to mohlo stát.

COULD vyjadřuje z této trojice o něco vyšší míru pravděpodobnosti. Je pravděpodobné, že by se to mohlo stát.

The traffic in the city this morning is crazy. I could be late for work. (Doprava ve městě je po ránu šílená. Mohl bych přijít pozdě do práce.)

Představte si tuhle situaci: Vyjeli jste autem do práce ve stejnou dobu jako obvykle, ale tohle ráno je doprava o dost rušnější. Uvíznete v zácpě a čas utíká. Je tedy možné a pravděpodobné, že se zpozdíte a přijedete pozdě do práce.

MAY vyjadřuje o něco nižší míru pravděpodobnosti. Možná se to stane.

The traffic in the city looks busy this morning. If I don’t leave now, I may be late for work. (Doprava ve městě teď po ránu vypadá rušně. Jestli teď nevyjedu, možná přijdu pozdě do práce.)

Představte si tuhle situaci: Ráno vyhlédnete z okna a vidíte, že ulice jsou plné aut. Proto je možné, že když včas nevyrazíte na cestu, přijdete pozdě do práce.

MIGHT z této trojice vyjadřuje nejnižší míru pravděpodobnosti. Je možné, že by se to mohlo stát, ale kdo ví.

The traffic in the city looks busy this morning. I might be late for work. I’ll leave earlier then, just in case. (Doprava ve městě teď ráno vypadá rušně. Mohl bych přijít pozdě do práce. Vyjedu tedy dřív, jen pro jistotu.)

Představte si tuhle situaci: Ráno vyhlédnete z okna a vidíte, že ulice jsou plné aut. Máte ale ještě dost času na to, abyste se dostali do práce včas, i když uvíznete v nějaké té koloně. Proto si pomyslíte, že radši vyjedete hned, jinak je možné, že byste se mohli opozdit a přijít do práce pozdě.

A tímto máme budoucí čas a jeho vyjádření v angličtině pomocí gramatických časů i různých vazeb kompletní. (Ještě je tu předbudoucí čas, ale ten si necháme na později.) Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! I really appreciate it, thank you. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.