Anglické gramatické časy #25: vazba TO BE ABOUT TO

Způsobů vyjádření budoucích dějů je v angličtině jako máku (vzhledem k tolika videím z této série, která jsou budoucnosti v angličtině věnovaná, jak jste si určitě všimli). A stále ještě nejsme u konce. V tomhle videu si posvítíme na vazbu „to be about to do something“, která také vyjadřuje budoucí děj. Jak se používá, jaké situace popisuje a jak na tvoření vět?

Co znamená vazba“to be about to“ a jak se používá?

Tvoření vět s vazbou „to be about to“

Zapamatujte si, že ve vazbě „to be about to do something“ pracujete se slovesem „be – být“, přičemž ta část „about to“ zůstává neměnná a následuje po ní vždy infinitiv slovesa. Jediné, co se mění, je tedy sloveso „be“, které na sebe bere tvar am, are, is, was, were podle podmětu.

Kladná věta

Kladná věta se tvoří podle vzorce: kdo, co + sloveso be ve tvaru is / are / am + about to + sloveso v infinitivu bez koncovky + zbytek věty. Sloveso být často bývá ve zkráceném tvaru.

I am about to leave. I’m about to leave. (Právě jsem na odchodu.)
You are about to do something stupid. You’re about to do something stupid. (Chystáš se udělat něco hloupého.)
He is about to go to bed. He’s about to go to bed. (On se právě chystá do postele.)
She is about to read a book. She’s about to read a book. (Ona se právě chystá číst knihu.)
It is about to start. It’s about to start. (Každou chvílí to má začít.)
We are about to have lunch. We’re about to have lunch. (Právě se chystáme obědvat.)
They are about to get off the bus. They’re about to get off the bus. (Oni každou chvílí vystoupí z autobusu.)

Zápor

Protože u vazby „to be about to“ pracujeme se slovesem být, nepotřebujeme žádná pomocná slovesa, sloveso „be“ si zápor a otázku tvoří samo. Stačí ho jen dát do záporného tvaru am not / are not = aren’t / is not = isn’t a zbytek věty zůstává stejný. Opět platí, že můžete použít zkrácené tvary.

I am not about to leave. I’m not about to leave. (Ještě nejsem na odchodu.)

You are not about to do something stupid. You aren’t about to do something stupid. (Nechystáš se udělat něco hloupého.)

He is not about to go to bed. He isn’t about to go to bed. (On se ještě nechystá do postele.)

She is not about to read a book. She isn’t about to read a book. (Ona se ještě nechystá číst knihu.)

It is not about to start. It isn’t about to start. (Ještě to nemá začít.)

We are not about to have lunch. We aren’t about to have lunch. (Ještě se nechystáme obědvat.)

They are not about to get off the bus. They aren’t about to get off the bus. (Oni se ještě nechystají vystoupit z autobusu.)

Otázka

I v případě otázky platí, že není třeba pomocného slovesa, sloveso „be“ si opět vystačí samo. Pro vytvoření otázky stačí přehodit slovesled, podmět se slovesem být si vymění místo.

Am I about to leave? (Jsem právě na odchodu?)
Are you about to do something stupid? (Chystáš se udělat něco hloupého?)
Is he about to go to bed? (Chystá se on do postele?)
Is she about to read a book? (Chystá se ona číst knihu?)
Is it about to start? (Má to každou chvíli začít?)
Are we about to have lunch? (Chystáme se obědvat?)
Are they about to get off the bus? (Chystají se vystoupit z autobusu?)

Vyjádření budoucích dějů pomocí vazby „to be about to“

Vazba „to be about to“ patří k těm méně častým vyjádřením budoucího děje v angličtině, protože je poměrně specifická. Použijete ji, když mluvíte o velmi blízké budoucnosti, tedy co se v následující chvíli či brzy chystáte udělat nebo co se má každou chvílí stát.

Please, don’t say anything. I’m afraid you’re about to say something stupid. (Prosím, nic neříkej. Bojím se, že se chystáš říct něco hloupého.)

Hurry up, the bus is about to leave! (Pospěš si, ten autobus každou chvílí odjede!)

No, I’m not about to help you. You messed up, not me. (Ne, nehodlám ti pomáhat. Ty sis to podělal, ne já.)

What book are you about to start reading? (Jakou knihu se právě chystáš začít číst?)

Look, that man is quite nervous and he’s holding something in his hand. I think he’s about to propose to that woman. (Podívej, ten muž je docela nervózní a drží něco v ruce. Myslím, že se právě chystá požádat tu ženu o ruku.)

Vazbu TO BE ABOUT TO lze také použít v minulém čase, když mluvíte o dějích, které jste se zrovna chystali udělat v minulosti. V tom případě na sebe sloveso BE bere tvary minulého času, tedy WAS a WERE:

I was about to call him when the phone rang. (Zrovna jsem se mu chystal zavolat, když zazvonil telefon.)

They were about to leave when we stopped them. (Zrovna byli na odchodu, když jsme je zastavili.)

She was about to say something but he interrupted her. (Ona se zrovna chystala něco říct, ale on ji přerušil.)

We arrived just as the concert was about to begin. (Dorazili jsme právě ve chvíli, kdy měl koncert každým okamžikem začít.)

Možná si říkáte, že je vazba TO BE ABOUT TO velmi podobná vazbě TO BE GOING TO a vlastně máte pravdu. Liší se především tím, že vazba TO BE ABOUT TO klade důraz na velmi blízkou budoucnost, na bezprostřednost děje, zatímco vazba TO BE GOING TO mluví spíše o dějích, které se neodehrají v příštím okamžiku, ale v trochu vzdálenější budoucnosti.

I’m going to call him. (Chystám se mu zavolat. = Zavolám mu někdy v budoucnu, možná i brzy, ale ne hned.)

I’m about to call him. (Právě se mu chystám volat. = Za okamžik zvednu telefon a zavolám mu.)

Takto se tedy používá vazba „about to“ k vyjádření budoucích dějů. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! I really appreciate it, thank you. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Michaela Rychtecká napsal:

  Hello Market,
  I’m about to study a video about „to be about to“. 😊
  Rymis

  • Markét napsal:

   Hi there, dear Michaela,
   I’m happy to hear you were about to watch the video in which you were about to learn about „about to“. 😀 😀
   Thank you so much for learning English with me. 😉
   Have fun,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.