Plete se #25: First, firstly nebo at first?

Nejprve, za prvé, zprvu, poprvé, prvně… i v češtině jsou slovní obraty související s číslovkou první docela matoucí. A co teprve v angličtině? Také se vám pletou slovíčka first, firstlyat first a nikdy nevíte, které z nich znamená co? Jak se anglicky řekne poprvé, zprvu, nejprve, za prvé, v prvé řadě či zpočátku? Nevěšte hlavu, od toho jsem tu já a tohle video, abychom si ukázali, jaký je rozdíl mezi first, firstlyat first a naučili se je používat v praxi. Jako vždy mám pro vás jasné a výstižné vysvětlení a vše si ukážeme na příkladech. Připravení? Pojďme na to. Have fun! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kdy použít FIRST?

Slovíčko first ve významu první není třeba představovat. Jen na úvod a jen pro příklad:

Neil Armstrong was the first person to land on the Moon. (Neil Armstrong byl prvním člověkem, který přistál na Měsíci.)

Slovíčko first však můžeme použít také jako příslovce, a právě tady dochází často ke zmatkům. Jakožto příslovce ho překládáme slovy poprvé a jeho ekvivalentem je výraz for the first time. Pozor ale na umístění ve větě: for the first time dáváme nejčastěji na konec věty, zatímco first samotné bývá před významovým slovesem. Například:

When did you first see this film? / When did you see this film for the first time? (Kdy jsi poprvé viděl tenhle film?)

He first tasted sushi when he was on a business trip in Japan last year. / He tasted sushi for the first time when he was on a business trip in Japan last year. (On poprvé ochutnal sushi, když byl loni na pracovní cestě v Japonsku.)

When we first met, I didn’t like him at all. Now we’re married. / When we met for the first time, I didn’t like him at all. Now we’re married. (Když jsme se poprvé potkali, vůbec mi nebyl sympatický. Teď jsme manželé.)

Jen pro zajímavost: Všimněte si, že stejně se chová slovíčko last v opačném významu naposledy:

When did you last see this film? (Kdy jsi naposledy viděl tenhle film?)

Tím však významy slovíčka first ještě nekončí. Používáme ho také ve významu nejprve, tedy když chceme říct, co jsme udělali, děláme nebo uděláme dříve, než se vrhneme na něco dalšího. Popisujeme tedy nějaký sled událostí: nejprve tohle, potom tamto. V tomto významu bývá first nejčastěji na úplném začátku věty, ale může být klidně i na konci. Například:

First I have to finish my work, and then I can join you for lunch. (Nejprve musím dokončit svou práci a teprve pak se k vám můžu připojit na oběd.)

We addressed the most urgent issues first and then moved on to the rest. (Nejprve jsme se věnovali nejnaléhavějším problémům a teprve poté přešli k tomu zbývajícímu.)

First you need to make sure the power’s off before you start fixing things. (Nejprve se musíš ujistit, zda je vypnutá elektřina, než začneš něco opravovat.)

Kdy použít FIRSTLY?

Slovíčko firstly se nám bude hodit, pokud něco vypočítáváme na prstech, mluvíme o nějakých bodech, seznamech a podobně. Ano, přesně tak, překládáme ho jako za prvé, v prvé řadě, především a z použití tohohle slovíčka přirozeně vyplývá, že existuje i nějaké za druhé (nemusíme to ale přímo říct). Jedná se o spíše formální výraz, který můžeme nahradit o něco méně formálním slovíčkem first. Pozor ale, při vypočítávání se musíme držet slova, které jsme si na začátku zvolili. Nemůžeme je míchat dohromady:

firstly… secondly… thirdly… (za prvé… za druhé… za třetí…; formální)

first… second… third… (za prvé… za druhé… za třetí…; méně formální)

Tady máte příkladové věty:

Firstly, I’d like to thank everyone for their hard work. Secondly, I’d like to thank my wife for her patience. And thirdly, I’d like to thank Mr Green for giving me this opportunity. / First, I’d like to thank everyone for their hard work. Second, I’d like to thank my wife for her patience. And third, I’d like to thank Mr Green for giving me this opportunity. (Nejprve bych chtěl všem poděkovat za jejich tvrdou práci. Za druhé bych rád poděkoval své ženě za její trpělivost. A za třetí bych rád poděkoval panu Greenovi za to, že mi dal tuto příležitost.)

There are two very good reasons why we shouldn’t do it. Firstly, we don’t have enough money, and secondly, we don’t have enough time. / There are two very good reasons why we shouldn’t do it. First, we don’t have enough money, and second, we don’t have enough time. (Existují dva velmi dobré důvody, proč bychom to neměli dělat. Zaprvé nemáme dost peněz a zadruhé nemáme dost času.)

There are three things to take into account: firstly cost, secondly time, and thirdly availability. / There are three things to take into account: first cost, second time, and third availability. (Je třeba vzít v úvahu tři věci: za prvé náklady, za druhé čas a za třetí dostupnost.)

Kdy použít AT FIRST?

A nakonec tu máme výraz at first, který překládáme jako zpočátku, ze začátku. Používáme ho, když chceme říct, co se nám jak jevilo na začátku, ale teď už je situace úplně jiná. Použijete-li tedy at first, automaticky tímto výrazem říkáte, že i když jste si na začátku mysleli X, už to tak není, situace se změnila. Pozor tedy na to, nenechte se zmást českým doslovným překladem a vždy vycházejte z kontextu a toho, co konkrétně chcete říct. At first bývá nejčastěji na začátku věty, ale není to nutně podmínkou. Například:

At first, I believed I would never learn English, but now I speak almost like a native speaker. (Zpočátku jsem věřil, že se anglicky nikdy nenaučím, teď ale mluvím skoro jako rodilý mluvčí.)

The idea of public speaking made me nervous at first, but it got much better with practice. (Představa veřejného projevu mě zpočátku znervózňovala, ale s praxí jsem se to hodně zlepšilo.)

At first, he seemed confused. (Zpočátku vypadal zmateně.)

Porovnejte:

Jaký je rozdíl mezi těmito větami?

First I didn’t like him.

Firstly, I didn’t like him.

At first, I didn’t like him.

Pojďme si to ukázat v kontextu:

First I didn’t like him. Then I started hating him. (Nejprve jsem ho neměl rád. Pak jsem ho začal nesnášet.)

 • Mluvíme o sledu událostí. Nejprve se přihodilo tohle, poté tamto.

I would never trust him. Firstly, I didn’t like him. Secondly, he’s obviously a liar. (Nikdy bych mu nevěřil. Zaprvé mi nebyl sympatický. Zadruhé, je to očividně lhář.)

 • Vypočítáváme na prstech důvody, proč bychom takovému člověku nedůvěřovali. Za prvé… za druhé… V méně formální angličtině zde můžeme samozřejmě použít také first… second…

At first, I didn’t like him but we’re good friends now. (Zpočátku mi nebyl sympatický, ale teď jsme dobří přátelé.)

 • Říkáme, že zpočátku byla situace jiná, než je teď.

Máte otázky? Už je rozdíl mezi FIRST, FIRSTLY a AT FIRST jasný? Dejte mi vědět do komentářů. A nezapomeňte se v komentářích procvičit a použít tyto výrazy ve větách. Napište mi třeba, co vám zpočátku moc nešlo, ale nakonec jste se to naučili. Napište mi, kdy jste poprvé zatoužili naučit se anglicky. A napište mi taky, co musíte dnes nejprve udělat, než se pustíte do dalších věcí. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so much much, you’re simply the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Vladimír Gaar napsal:

  First Markét, I´d like to thank you for another good lesson.
  The first thing on my mind is that I may be making a progress…
  At first I watched Broňa´s web sites, but now I prefer yours ones.

  • Markét napsal:

   Good evening, dear Vladimír,
   thank you so much for your kind words. I’m pleased to hear you’ve been making progress. I’m proud of you, keep up the great work! 🙂
   Also, congrats on using „first“, „firstly“ and „at first“ perfectly in the sentences. 🙂
   All the best,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.