Merry Christmas, English Hackers

Rok 2016 se nám za chvíli překulí v další, a tak bych vám ráda popřála jen to nej. Neudělám to ale samozřejmě jinak než po anglicku, abyste si z toho mohli odnést něco užitečného. Mrkněte na video. 🙂

 

Hello, my name is Markét and I’d like to tell you something, English Hackers, in this video.

Ahoj, jmenuju se Markét a v tomhle videu bych vám chtěla něco říct, English Hackeři.

 

As you can see, there is Christmas tree behind me so it’s Christmas time.

Jak vidíte, za mnou je vánoční stromeček, takže jsou Vánoce.

 

And I would like to wish you Merry Christmas and happy and wonderful year of 2017.

A já bych vám chtěla popřát krásné vánoce a šťastný a báječný rok 2017.

 

And I would also like to tell you something,

A také bych vám ráda něco řekla,

 

something more… something different than I usuallly tell you.

něco víc… něco jiného, než vám obvykle říkám.

 

It’s Christmas time so I would be happy if you just slow down, sit down somewhere alone

jsou Vánoce, tak by mi udělalo radost, kdybyste prostě zpomalili, někam se sami posadili

 

only with a cup of tea or a cup of coffee, Christmas cookies, whatever you like

jen s hrníčkem čaje nebo šálkem kávy, cukrovím, s čímkoli, co vám chutná

 

and just think about what you really like, what brings you joy.

a prostě popřemýšleli o tom, co máte doopravdy rádi, co vám dělá radost.

 

You know, I believe that what brings you joy, you’re actually very good at

Víte, já věřím, že to, co vám dělá radost, v tom jste vlastně velmi dobří

 

and what you’re good at, it can bring joy to other people.

a v čem jste dobří, to může dělat radost i ostatním lidem.

 

You know, you can help other people understand something

Víte, můžete pomoci ostatním lidem porozumět něčemu

 

or help other people create something beautiful, too.

nebo pomoci jiným lidem stvořit také něco krásného.

 

Just do what you love, do what you like and just slow down in this fast-paced world.

Zkrátka dělejte, co milujete, co máte rádi a zpomalte v tomhle splašeném světě.

 

I mean… is there something more beautiful than just living in this particular moment?

Tím mám na mysli… je něco krásnějšího, než žít v tomhle konkrétním okamžiku?

 

I think there isn’t.

Myslím že ne.

 

So enjoy Christmas and enjoy every single day of the following year.

Tak si užijte Vánoce a užívejte si každého dne následujícího roku.

 

And, you know, my message is this:

Chtěla jsem tím říct tohle:

 

Just do what you love, bring other people joy, help other people and be happy.

Prostě dělejte, co milujete, dělejte druhým lidem radost, pomáhejte druhým lidem a buďte šťastní.

 

And also learn English because it can open many doors for you and bring you many opportunities.

A taky se učite anglicky, protože angličtina vám může otevřít mnohé dveře a přinést vám spoustu příležitostí.

 

English is great.

Angličtina je super.

 

So that’s it from me.

Tak to je ode mě vše.

 

Again, Merry Christmas and happy New Year

Takže ještě jednou, krásné Vánoce a šťastný Nový rok.

 

and I’d be happy to see you in the next year.

Budu ráda, když vás v následujícím roce uvidím.

 

I would also like to thank you for learning English with me.

Taky bych vám ráda poděkovala za to, že se se mnou učíte anglicky.

 

I’m happy to teach you.

Učím vás ráda.

 

So learn English, be nice to each other and see you soon, English Hackers.

Takže se učte anglicky, buďte na sebe hodní a brzy se uvidíme, English Hackeři.

 

Bye bye and Merry Christmas! 🙂

Ahoj a krásné Vánoce. 🙂

 

P.S. Český překlad je trochu volnější, aby to znělo jako čeština a ne robotština. Pokud tedy máte otázky ohledně anglických slovíček či gramatiky z tohoto videa, ptejte se. 🙂

*Použité fotografie: náhledový obrázek: Sergé, na základě licence CC BY-NC 2.0, flickr.com

Tagy:
Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)
Komentáře
 1. Ivana Junová napsal:

  The most beautiful wish, thank you Market. I like learn English. Iv.

 2. zdenek napsal:

  Hello Market,
  that’s great. I understand only partially. I hope that next wish – on year end, I understand everything. I like learn English too. Sidi Marvan

  • Markéta napsal:

   Hello Sidi, don’t worry, I’ll make sure that the next year you’ll understand everything. Good luck and thank you! 🙂 Markét

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Stáhněte si zdarma studijní materiály a pusťte se se mnou do angličtiny

  Jako bonus vám také pošlu video test, ve kterém zjistíte, jak se učit angličtinu efektivněji a zábavněji, zkrátka jako ostřílený English Hacker. ;)

 • Přečtěte si víc o…