Anglické gramatické časy #40: Použití předminulého času průběhového

Vsadím se, že předminulý čas průběhový neboli past perfect continuous už umíte bez problémů vytvořit (pokud ne, naučte se to nejdříve v tomto videu). Je tedy na čase naučit se tento anglický gramatický čas prakticky používat. Jaké děje tedy vyjadřuje a kdy poznat, že se hodí použít právě předminulý čas průběhový? Pojďme na to, have fun! 🙂

K čemu se používá předminulý čas průběhový?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Použití předminulého času průběhového

Předminulý čas průběhový. Z názvu tohoto gramatického času vyčteme hned několik důležitých faktů. Slovo předminulý nám napovídá, že tento čas popisuje děje, které se odehrály nebo byly ukončeny před jiným dějem v minulosti. A slovo průběhový zase naznačuje, že popisovaný děj měl nějaké trvání, průběh a my tuto skutečnost zdůrazňujeme. Ten děj se nestal, děl se, probíhal.

V češtině nemáme přímý ekvivalent předminulého času průběhového, proto může být jeho použití matoucí, zvlášť když ho překládáme do našeho minulého času. Jak tedy poznat, které minulé děje se vyjádří předminulým časem průběhovým? Zapamatujte si tohle a budete v pohodě: Předminulý čas průběhový totiž nikdy nestojí sám o sobě, vždy se používá v nějakém minulém kontextu. Co se tím myslí? V podstatě musíme vždy říct, co se stalo (minulý děj), abychom mohli říct, co se dělo ještě předtím (předminulý děj vyjádřený předminulým časem průběhovým). Větu v předminulém čase průběhovém tedy nikdy neuvidíte stát samu o sobě, vždy je součástí nějakého souvětí nebo přímo vychází z kontextu jiné věty.

My husband had been cooking dinner when I walked into the kitchen. (Můj muž vařil večeři, když jsem vešla do kuchyně. = Předminulý čas průběhový nám tady říká, co započalo a nějakou dobu probíhalo před jiným dějem v minulosti.)

Samotnou větu „My husband had been cooking dinner.“ bychom bez té druhé části souvětí použít nemohli, chyběl by jí kontext.

Předminulý čas průběhový se vlastně používá navlas stejně jako předpřítomný čas průběhový, jen s tím rozdílem, že je posunutý do minulosti a týká se minulých dějů. Zvládáte-li tedy předpřítomný čas průběhový levou zadní, předminulý čas průběhový pro vás zas tak velkou neznámou nebude.

Předpřítomný čas průběhový:

I’m tired because I’ve been working all day. (Jsem unavený, protože jsem celý den pracoval.)

Předminulý čas průběhový:

I was tired because I’d been working all day. (Byl jsem unavený, protože jsem celý den pracoval.)

Pojďme si ale raději dát konkrétní příklady a ukázat si konkrétní situace, jak se tento gramatický čas používá.

Předminulý čas průběhový se používá…

1. pro děje, které začaly a nějakou dobu probíhaly před jiným dějem v minulosti

Předminulým časem průběhovým popisujeme děje, které už nějakou dobu před jiným dějem v minulosti probíhaly. V tomto případě se často setkáte také se slovíčky for (po jak dlouhou dobu už děj probíhal?) a since (od jaké doby děj probíhal?). Například:

I’d been working at the company for ten years when I got the promotion. (Ve firmě jsem pracoval už deset let, když mě povýšili.)

We’d been waiting for thirty minutes when he finally showed up. (Čekali jsme už půl hodiny, když se konečně ukázal.)

She was fired even though she had been working here since 1970. (Propustili ji, i když tu pracovala už od roku 1970.)

Stephen had been teaching at the university for more than thirty years before he retired. (Stephen učil na univerzitě už více než třicet let, než odešel do důchodu.)

How long had you been learning English before you moved to London? I hadn’t been learning English very long before that. (Jak dlouho ses učil anglicky, než ses přestěhoval do Londýna? Anglicky jsem se předtím moc dlouho neučil.)

2. pro děje, které vysvětlují nějaký stav či následky v minulosti

Předminulý čas průběhový také popisuje děje, které započaly a probíhaly před nějakým jiným dějem v minulosti a zanechaly za sebou nějakou známku toho, že se děly, vedly k nějakému následku, stavu, situaci. Na rozdíl od prvního způsobu použití předminulého času průběhového už zde ale neříkáme, že děj v minulosti stále probíhal. Už skončil, my jsme ale stále mohli vidět nebo pociťovat jeho výsledek.

Her eyes were red. Had she been crying? (Měla rudé oči. Ona plakala? = V té chvíli už neplakala, ale stále měla rudé oči.)

James looked exhausted. We all knew he’d been working overtime again. (James vypadal vyčerpaně. Všichni jsme věděli, že zase pracoval přesčas. = V té chvíli už James nepracoval, ale byl evidentně vyčerpaný.)

My grandma wanted to sit down because she’d been baking since morning. (Babička si chtěla sednout, protože od rána pekla. = V té chvíli už měla babička navařeno, ale byla z toho stání v kuchyni unavená a chtěla si sednout.)

When I entered the room, I could smell that someone had been smoking there. (Když jsem vešel do místnosti, ucítil jsem, že tam někdo kouřil. = V té chvíli už nikdo nekouřil, ale pořád to bylo cítit ve vzduchu.)

The path was muddy because it had been raining. (Stezka byla rozblácená, protože pršelo. – V té chvíli už sice nepršelo, ale bylo všude plno bahna.)

Takto se tedy používá předminulý čas průběhový neboli past perfect continuous. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

Nemáte otázky? Pak se můžete začít těšit na další video, ve které si porovnáme předminulý čas prostý s předminulým časem průběhovým. See you there!

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.